గుండెపోటు లేదా కార్డియాక్ అరెస్ట్ ను ముందే ఇలా గుర్తించండి…

గుండెపోటు మరియు కార్డియాక్ అరెస్ట్ తక్షణ శ్రద్ధ అవసరమయ్యే తీవ్రమైన వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు. ఈ పరిస్థితుల సంకేతాలు మరియు లక్షణాలను ఎలా గుర్తించాలో తెలుసుకోవడం జీవితాలను రక్షించడంలో సహాయపడుతుంది. గుండెపోటు మరియు గుండె ఆగిపోవడాన్ని గుర్తించడానికి ఇక్కడ కొన్ని మార్గాలు ఉన్నాయి:

గుండెపోటు:

ఛాతీ నొప్పి లేదా అసౌకర్యం: ఇది గుండెపోటు యొక్క అత్యంత సాధారణ లక్షణం. నొప్పి ఛాతీలో ఒత్తిడి, పిండడం లేదా నిండుగా ఉన్నట్లు అనిపించవచ్చు. ఇది చేతులు, మెడ, దవడ, భుజం లేదా వెనుకకు కూడా వ్యాపించవచ్చు.

శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది: శ్వాస తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది లేదా మీరు మీ శ్వాసను అందుకోలేకపోయినట్లు అనిపించడం అనేది గుండెపోటు యొక్క సాధారణ లక్షణం.

వికారం, వాంతులు లేదా తలతిరగడం: మీ కడుపులో నొప్పిగా అనిపించడం, విసురుగా అనిపించడం లేదా తల తిరగడం వంటివి కూడా గుండెపోటుకు లక్షణం కావచ్చు.

చెమటలు పట్టడం: చల్లగా చెమట పట్టడం, లేదా చలిగా అనిపించడం గుండెపోటుకు మరో లక్షణం.

మీరు ఈ లక్షణాలలో దేనినైనా అనుభవిస్తే, వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం కోసం కాల్ చేయండి.

కార్డియాక్ అరెస్ట్:

ఆకస్మిక ప్రతిస్పందన కోల్పోవడం: వ్యక్తి అకస్మాత్తుగా స్పందించకపోవచ్చు మరియు ఏదైనా ఉద్దీపనలకు ప్రతిస్పందించకపోవచ్చు.

శ్వాస లేకపోవడం లేదా అసాధారణ శ్వాస: వ్యక్తి శ్వాసను ఆపివేయవచ్చు లేదా సక్రమంగా శ్వాస తీసుకోవచ్చు.

పల్స్ కోల్పోవడం: పల్స్ లేదా బలహీనమైన లేదా క్రమరహిత పల్స్ ఉండకపోవచ్చు.

ఎవరైనా కార్డియాక్ అరెస్ట్తో బాధపడుతున్నారని మీరు అనుమానించినట్లయితే, వెంటనే అత్యవసర వైద్య సహాయం కోసం కాల్ చేయండి మరియు సహాయం వచ్చే వరకు CPR (కార్డియోపల్మోనరీ రిససిటేషన్) చేయడం ప్రారంభించండి.

గుండెపోటు మరియు కార్డియాక్ అరెస్ట్ ఒకేలా ఉండవని గమనించడం ముఖ్యం, అయితే అవి రెండూ తక్షణ శ్రద్ధ అవసరమయ్యే తీవ్రమైన వైద్య అత్యవసర పరిస్థితులు. ఈ పరిస్థితుల సంకేతాలు మరియు లక్షణాలను అర్థం చేసుకోవడం ఎవరికైనా సహాయం అవసరమైనప్పుడు గుర్తించడంలో మీకు సహాయపడుతుంది మరియు ప్రాణాలను రక్షించగలదు.

Related Articles

Back to top button