దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో గెలుపు ఎవరిదో ఓట్ చేయండి. Dubbak poll survey

Dubbak votes Live

  • TRS
    4% 13 / 276
  • CONGRESS
    34% 96 / 276
  • BJP
    60% 167 / 276

Related Articles

Back to top button